nessus Plugin Feed 202310101616

Oct 10, 2023, 4:16 PM
modified detection
 • 501209tenable_ot_schneider_CVE-2019-6812.nasl 1.4
 • 165807EulerOS_SA-2022-2416.nasl 1.4
 • 165793EulerOS_SA-2022-2436.nasl 1.8
 • 165779EulerOS_SA-2022-2426.nasl 1.4
 • 165710debian_DSA-5246.nasl 1.3
 • 165694oracle_primavera_p6_eppm_cpu_jul_2022.nasl 1.5
 • 165687freebsd_pkg_d487d4fc43a811ed8b01b42e991fc52e.nasl 1.3
 • 165686freebsd_pkg_854c2afb442411edaf97adcabf310f9b.nasl 1.7
 • 165635redhat-RHSA-2022-6766.nasl 1.6
 • 165619freebsd_pkg_67057b4841f411ed86c3080027881239.nasl 1.4
 • 165605debian_DLA-3128.nasl 1.4
 • 165604debian_DLA-3129.nasl 1.3
 • 165594debian_DSA-5244.nasl 1.6
 • 165593debian_DLA-3125.nasl 1.3
 • 165539gentoo_GLSA-202209-22.nasl 1.3
 • 165535gentoo_GLSA-202209-23.nasl 1.9
 • 165512debian_DSA-5239.nasl 1.3
 • 165507freebsd_pkg_18529cb03e9c11ed9bc73065ec8fd3ec.nasl 1.8
 • 165506nutanix_NXSA-AHV-20201105_2298.nasl 1.4
 • 165465ubuntu_USN-5639-1.nasl 1.6
 • 165445gentoo_GLSA-202209-07.nasl 1.3
 • 165441gentoo_GLSA-202209-13.nasl 1.3
 • 165787EulerOS_SA-2022-2446.nasl 1.3
 • 165785EulerOS_SA-2022-2443.nasl 1.3
 • 165709debian_DLA-3137.nasl 1.3
 • 165696redhat-RHSA-2022-6815.nasl 1.6
 • 165646redhat-RHSA-2022-6774.nasl 1.6
 • 165626debian_DLA-3132.nasl 1.4
 • 165595freebsd_pkg_04422df140d811ed9be7454b1dd82c64.nasl 1.9
 • 165553redhat-RHSA-2022-6753.nasl 1.5
 • 165552redhat-RHSA-2022-6756.nasl 1.6
 • 165548debian_DSA-5243.nasl 1.5
 • 165544gentoo_GLSA-202209-19.nasl 1.3
 • 165543gentoo_GLSA-202209-26.nasl 1.3
 • 165542gentoo_GLSA-202209-16.nasl 1.3
 • 165534cisco-sa-sd-wan-priv-E6e8tEdF.nasl 1.10
 • 165503macosx_google_chrome_106_0_5249_61.nasl 1.11
 • 165502google_chrome_106_0_5249_61.nasl 1.11
 • 165443gentoo_GLSA-202209-08.nasl 1.3
 • 165416EulerOS_SA-2022-2379.nasl 1.3
 • 165415EulerOS_SA-2022-2369.nasl 1.8
 • 165799EulerOS_SA-2022-2438.nasl 1.3
 • 165797EulerOS_SA-2022-2435.nasl 1.3
 • 165795EulerOS_SA-2022-2423.nasl 1.8
 • 165791alma_linux_ALSA-2022-6447.nasl 1.3
 • 165784debian_DLA-3140.nasl 1.4
 • 165742oraclelinux_ELSA-2022-6820.nasl 1.4
 • 165739redhat-RHSA-2022-6850.nasl 1.6
 • 165720redhat-RHSA-2022-6820.nasl 1.6
 • 165717ubuntu_USN-5660-1.nasl 1.4
 • 165685debian_DLA-3127.nasl 1.3
 • 165657redhat-RHSA-2022-6782.nasl 1.4
 • 165654debian_DLA-3133.nasl 1.4
 • 165634nodejs_2022_jul.nasl 1.6
 • 165627gentoo_GLSA-202209-20.nasl 1.3
 • 165622php_8_0_24.nasl 1.6
 • 165603freebsd_pkg_d459c914410011ed9bc73065ec8fd3ec.nasl 1.7
 • 165586openSUSE-2022-10132-1.nasl 1.4
 • 165551php_8_1_11.nasl 1.6
 • 165545php_7_4_32.nasl 1.6
 • 165537gentoo_GLSA-202209-18.nasl 1.3
 • 165508nutanix_NXSA-AHV-20201105_30398.nasl 1.7
 • 165480Slackware_SSA_2022-269-02.nasl 1.5
 • 165449debian_DLA-3120.nasl 1.7
 • 500716tenable_ot_schneider_CVE-2022-0222.nasl 1.4
 • 165806EulerOS_SA-2022-2451.nasl 1.8
 • 165794alma_linux_ALSA-2022-6820.nasl 1.4
 • 165792EulerOS_SA-2022-2419.nasl 1.5
 • 165788EulerOS_SA-2022-2447.nasl 1.3
 • 165782EulerOS_SA-2022-2448.nasl 1.4
 • 165781EulerOS_SA-2022-2429.nasl 1.4
 • 165747debian_DSA-5250.nasl 1.5
 • 165673redhat-RHSA-2022-6783.nasl 1.4
 • 165650ubuntu_USN-5654-1.nasl 1.4
 • 165647debian_DLA-3130.nasl 1.3
 • 165633nodejs_2022_sep.nasl 1.8
 • 165630gentoo_GLSA-202209-27.nasl 1.3
 • 165624mattermost_server_mmsa-2022-00115.nasl 1.5
 • 165596Slackware_SSA_2022-273-02.nasl 1.6
 • 165592debian_DLA-3126.nasl 1.4
 • 165567redhat-RHSA-2022-6755.nasl 1.6
 • 165541gentoo_GLSA-202209-17.nasl 1.3
 • 165540gentoo_GLSA-202209-24.nasl 1.3
 • 165538gentoo_GLSA-202209-25.nasl 1.3
 • 165527ubuntu_USN-5647-1.nasl 1.6
 • 165446gentoo_GLSA-202209-12.nasl 1.3
 • 165444gentoo_GLSA-202209-11.nasl 1.3
 • 165442gentoo_GLSA-202209-09.nasl 1.3
 • 165439gentoo_GLSA-202209-06.nasl 1.3
 • 165438gentoo_GLSA-202209-10.nasl 1.3
 • 165431debian_DLA-3117.nasl 1.3
new
 • 182818tomcat_10_1_14.nasl 1.0
 • 182817ubuntu_USN-6424-1.nasl 1.0
 • 182812tomcat_11_0_0_M12.nasl 1.0
 • 182813alma_linux_ALSA-2023-5428.nasl 1.0
 • 182811tomcat_8_5_94.nasl 1.0
 • 182809tomcat_9_0_81.nasl 1.0
 • 182815alma_linux_ALSA-2023-5537.nasl 1.0
 • 182816alma_linux_ALSA-2023-5532.nasl 1.0
 • 182814alma_linux_ALSA-2023-5433.nasl 1.0
 • 182810alma_linux_ALSA-2023-5539.nasl 1.0