nessus Plugin Feed 202302102002

Feb 10, 2023, 8:02 PM
modified detection
 • 127849smb_nt_ms19_aug_4512516.nasl 1.8
 • 127846smb_nt_ms19_aug_4512506.nasl 1.6
 • 127359newstart_cgsl_NS-SA-2019-0117_tomcat6.nasl 1.8
 • 127226newstart_cgsl_NS-SA-2019-0046_corosync.nasl 1.5
 • 168877microsoft_edge_chromium_108_0_1462_54.nasl 1.3
 • 170007microsoft_edge_chromium_109_0_1518_49.nasl 1.6
 • 127850smb_nt_ms19_aug_4512517.nasl 1.8
 • 127848smb_nt_ms19_aug_4512508.nasl 1.8
 • 127847smb_nt_ms19_aug_4512507.nasl 1.7
 • 127843smb_nt_ms19_aug_4512488.nasl 1.9
 • 127841smb_nt_ms19_aug_4511553.nasl 1.9
 • 167274microsoft_edge_chromium_107_0_1418_42.nasl 1.5
 • 127851smb_nt_ms19_aug_4512518.nasl 1.5
 • 127845smb_nt_ms19_aug_4512501.nasl 1.8
 • 127844smb_nt_ms19_aug_4512497.nasl 1.7
 • 127722redhat-RHSA-2019-2411.nasl 1.11
 • 127721redhat-RHSA-2019-2405.nasl 1.10
 • 170690microsoft_edge_chromium_109_0_1518_61.nasl 1.3
 • 171266ubuntu_USN-5855-1.nasl 1.1
 • 170980jira_service_desk_JSDSERVER-12312.nasl 1.2
 • 170783microsoft_edge_chromium_109_0_1518_52.nasl 1.2
new
 • 500795tenable_ot_mitsubishi_CVE-2022-40268.nasl 1.0
 • 500794tenable_ot_mitsubishi_CVE-2022-40269.nasl 1.0
 • 171359alma_linux_ALSA-2023-0662.nasl 1.0
 • 171358alma_linux_ALSA-2023-0622.nasl 1.0
 • 171338websphere_6_1_seol.nasl 1.0
 • 171353domino_9_0_seol.nasl 1.0
 • 171340tomcat_5_5_seol.nasl 1.0
 • 171356apache_http_2_2_seol.nasl 1.0
 • 171344websphere_7_0_seol.nasl 1.0
 • 171347apache_http_1_3_seol.nasl 1.0
 • 171346tomcat_10_0_seol.nasl 1.0
 • 171329EulerOS_SA-2023-1386.nasl 1.0
 • 171341websphere_5_1_seol.nasl 1.0
 • 171351tomcat_7_0_seol.nasl 1.0
 • 171336domino_7_0_seol.nasl 1.0
 • 171354websphere_6_0_seol.nasl 1.0
 • 171349tomcat_6_0_seol.nasl 1.0
 • 171332microsoft_edge_chromium_109_0_1518_70.nasl 1.0
 • 171331EulerOS_SA-2023-1399.nasl 1.0
 • 171360alma_linux_ALSA-2023-0625.nasl 1.0
 • 171357debian_DLA-3315.nasl 1.0
 • 171345domino_8_5_seol.nasl 1.0
 • 171343websphere_4_0_seol.nasl 1.0
 • 171355websphere_8_0_seol.nasl 1.0
 • 171337domino_8_0_seol.nasl 1.0
 • 171342tomcat_8_0_seol.nasl 1.0
 • 171333microsoft_edge_chromium_108_0_1462_42.nasl 1.0
 • 171330EulerOS_SA-2023-1397.nasl 1.0
 • 171350domino_10_0_seol.nasl 1.0
 • 171339apache_http_2_0_seol.nasl 1.0
 • 171352websphere_3_5_seol.nasl 1.0
 • 171348websphere_5_0_seol.nasl 1.0