Plugins Search

IDNameProductFamilyPublishedUpdatedSeverity
144676EulerOS : python-lxml (EulerOS-SA-2021-1016)NessusHuawei Local Security Checks1/4/20211/11/2021
medium
144012Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 20.10 : lxml vulnerability (USN-4666-1)NessusUbuntu Local Security Checks12/9/202012/10/2020
medium
144702EulerOS 2.0 SP9 : python-lxml (EulerOS-SA-2021-1035)NessusHuawei Local Security Checks1/4/20211/11/2021
medium
144078Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 20.10 : lxml vulnerability (USN-4666-2)NessusUbuntu Local Security Checks12/11/202012/14/2020
medium
144189Debian DSA-4810-1 : lxml - security updateNessusDebian Local Security Checks12/14/202012/16/2020
medium
144957Fedora 32 : python-lxml (2020-307946cfb6)NessusFedora Local Security Checks1/14/20211/20/2021
medium
144963Fedora 33 : python-lxml (2020-0e055ea503)NessusFedora Local Security Checks1/14/20211/20/2021
medium
145738EulerOS 2.0 SP8 : python-lxml (EulerOS-SA-2021-1166)NessusHuawei Local Security Checks2/1/20212/5/2021
medium
143308Debian DLA-2467-2 : lxml regression updateNessusDebian Local Security Checks11/30/202012/21/2020
medium