Debian DLA-3600-1 : postgresql-11 - LTS security update

high Nessus Plugin ID 182472

Version 1.2

Dec 22, 2023, 3:04 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv3 score" set to 8.8. "CVSSv3 vector" set to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")

Plugin Feed: 202312221504

Version 1.1

Dec 22, 2023, 1:07 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv3 score" set to 8.8)
  • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" set to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")

Plugin Feed: 202312221307

Version 1.1

Dec 14, 2023, 4:32 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv3 score" set to 7.5. "CVSSv3 vector" set to "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")

Plugin Feed: 202312141632

Version 1.0

Oct 4, 2023, 4:00 AM

  • New

Plugin Feed: 202310040400

Version 1.0

Dec 14, 2023, 2:28 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" set to "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")
  • CVSS metrics ("CVSSv3 score" set to 7.5)

Plugin Feed: 202312141428

* Changelogs are generally available for changes made after Nov 1, 2022