CVE-2014-3688

MEDIUM

Vulnerable Software

Configuration 1

OR

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.24:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.25:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.26:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.27:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.28:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.29:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.30:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.31:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.32:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.33:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.34:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.35:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.36:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.37:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.38:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.39:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.40:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.41:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.42:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.43:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.44:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.45:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.46:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.47:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.48:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.49:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.50:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.51:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.52:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.53:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.54:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.55:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.56:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.57:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.58:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.59:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.60:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.61:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.62:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.63:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.64:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.65:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.66:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.67:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.0.68:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.1.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.2:*:*:*:*:*:x86:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.2:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.2:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.0:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.1:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.2:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.3:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.4:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.5:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.6:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.7:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.8:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.9:*:*:*:*:*:arm64:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.24:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.25:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.26:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.27:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.28:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.10.29:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.11.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.12.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.13.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:-:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14:rc8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.14.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.15.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.16.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.16.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.17.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:3.17.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:*:*:*:*:*:*:*:* versions up to 3.17.3 (inclusive)

Tenable Plugins

View all (43 total)

IDNameProductFamilySeverity
124987EulerOS Virtualization for ARM 64 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1534)NessusHuawei Local Security Checks
critical
124804EulerOS Virtualization 3.0.1.0 : kernel (EulerOS-SA-2019-1480)NessusHuawei Local Security Checks
high
111367SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2018:2062-1)NessusSuSE Local Security Checks
medium
99163OracleVM 3.3 : Unbreakable / etc (OVMSA-2017-0057) (Dirty COW)NessusOracleVM Local Security Checks
critical
92528F5 Networks BIG-IP : Linux kernel SCTP vulnerability (K16025)NessusF5 Networks Local Security Checks
medium
85097Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2015-1272)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
83708SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2015:0652-1)NessusSuSE Local Security Checks
high
83696SUSE SLES11 Security Update : kernel (SUSE-SU-2015:0481-1)NessusSuSE Local Security Checks
high
82691OracleVM 3.3 : kernel-uek (OVMSA-2015-0040)NessusOracleVM Local Security Checks
critical
82101Debian DLA-118-1 : linux-2.6 security updateNessusDebian Local Security Checks
high
82020SuSE 11.3 Security Update : Linux Kernel (SAT Patch Numbers 10412 / 10415 / 10416)NessusSuSE Local Security Checks
high
81966Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2015-3012)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
81800Oracle Linux 7 : kernel (ELSA-2015-0290)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
81158RHEL 6 : kernel (RHSA-2015:0115)NessusRed Hat Local Security Checks
high
80878RHEL 6 : kernel (RHSA-2015:0062)NessusRed Hat Local Security Checks
high
80578Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2015:027)NessusMandriva Local Security Checks
high
80507RHEL 6 : kernel (RHSA-2015:0043)NessusRed Hat Local Security Checks
high
80168Ubuntu 14.10 : linux regression (USN-2448-2)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80167Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-utopic regression (USN-2447-2)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80153openSUSE Security Update : Linux Kernel (openSUSE-SU-2014:1678-1)NessusSuSE Local Security Checks
high
80152openSUSE Security Update : the Linux Kernel (openSUSE-SU-2014:1677-1)NessusSuSE Local Security Checks
high
80099Scientific Linux Security Update : kernel on SL6.x i386/x86_64 (20141216)NessusScientific Linux Local Security Checks
high
80088CentOS 6 : kernel (CESA-2014:1997)NessusCentOS Local Security Checks
high
80072RHEL 6 : kernel (RHSA-2014:1997)NessusRed Hat Local Security Checks
high
80070Oracle Linux 6 : kernel (ELSA-2014-1997)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
80034Ubuntu 14.10 : linux vulnerabilities (USN-2448-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80033Ubuntu 14.04 LTS : linux-lts-utopic vulnerabilities (USN-2447-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80032Ubuntu 14.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2446-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80031Ubuntu 12.04 LTS : linux-lts-trusty vulnerabilities (USN-2445-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80029Ubuntu 10.04 LTS : linux-ec2 vulnerabilities (USN-2442-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80028Ubuntu 10.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2441-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
80014Scientific Linux Security Update : kernel on SL7.x x86_64 (20141209)NessusScientific Linux Local Security Checks
high
80006Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3105)NessusOracle Linux Local Security Checks
medium
80005Oracle Linux 5 / 6 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3104)NessusOracle Linux Local Security Checks
medium
80004Oracle Linux 6 / 7 : Unbreakable Enterprise kernel (ELSA-2014-3103)NessusOracle Linux Local Security Checks
medium
79876CentOS 7 : kernel (CESA-2014:1971)NessusCentOS Local Security Checks
high
79848RHEL 7 : kernel (RHSA-2014:1971)NessusRed Hat Local Security Checks
high
79845Oracle Linux 7 : kernel (ELSA-2014-1971)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
79433Ubuntu 12.04 LTS : linux vulnerabilities (USN-2417-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
79258Fedora 19 : kernel-3.14.23-100.fc19 (2014-14068)NessusFedora Local Security Checks
high
78814Fedora 21 : kernel-3.17.2-300.fc21 (2014-14126)NessusFedora Local Security Checks
high
78784Debian DSA-3060-1 : linux - security updateNessusDebian Local Security Checks
high
78715Fedora 20 : kernel-3.16.6-202.fc20 (2014-13558)NessusFedora Local Security Checks
high