CVE-2011-2999

MEDIUM

Vulnerable Software

Configuration 1

OR

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:3.6.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:*:*:*:*:*:*:*:* versions up to 3.6.22 (inclusive)

Configuration 2

OR

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta10:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta11:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta12:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0:beta9:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:4.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:firefox:5.0:*:*:*:*:*:*:*

Configuration 3

OR

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.7.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.7.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.7.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.5:beta:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5:beta2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.0.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.5.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.7.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:1.7.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0.0.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:2.0_8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.0.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:3.1.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:thunderbird:*:*:*:*:*:*:*:* versions up to 5.0 (inclusive)

Configuration 4

OR

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:*:alpha:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:*:beta:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:*:dev:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:alpha:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0:beta:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.0.99:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1:alpha:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1:beta:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.5:1.1.10:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.1.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.5.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.5.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:1.5.0.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:alpha_1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:alpha_2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:alpha_3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:beta_1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:beta_2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0a1:*:pre:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.0a1pre:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.1:alpha1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:2.1:alpha2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:a:mozilla:seamonkey:*:alpha3:*:*:*:*:*:* versions up to 2.1 (inclusive)

Tenable Plugins

View all (50 total)

IDNameProductFamilySeverity
80784Oracle Solaris Third-Party Patch Update : thunderbird (multiple_vulnerabilities_in_thunderbird3)NessusSolaris Local Security Checks
critical
76024openSUSE Security Update : seamonkey (openSUSE-SU-2011:1290-1)NessusSuSE Local Security Checks
critical
76022openSUSE Security Update : seamonkey (seamonkey-5210)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75968openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-SU-2011:1076-2)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75960openSUSE Security Update : mozilla-js192 (openSUSE-SU-2011:1076-1)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75947openSUSE Security Update : MozillaFirefox (MozillaFirefox-5208)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75743openSUSE Security Update : seamonkey (openSUSE-SU-2011:1290-1)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75741openSUSE Security Update : seamonkey (openSUSE-SU-2011:1077-1)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75668openSUSE Security Update : MozillaThunderbird (openSUSE-SU-2011:1076-2)NessusSuSE Local Security Checks
critical
75656openSUSE Security Update : MozillaFirefox (openSUSE-SU-2011:1079-1)NessusSuSE Local Security Checks
critical
74542openSUSE Security Update : firefox / thunderbird (openSUSE-2011-9)NessusSuSE Local Security Checks
critical
68362Oracle Linux 4 : seamonkey (ELSA-2011-1344)NessusOracle Linux Local Security Checks
critical
68361Oracle Linux 4 : thunderbird (ELSA-2011-1343)NessusOracle Linux Local Security Checks
critical
68360Oracle Linux 6 : thunderbird (ELSA-2011-1342)NessusOracle Linux Local Security Checks
critical
68359Oracle Linux 4 / 5 / 6 : firefox (ELSA-2011-1341)NessusOracle Linux Local Security Checks
critical
63402GLSA-201301-01 : Mozilla Products: Multiple vulnerabilities (BEAST)NessusGentoo Local Security Checks
critical
61929Mandriva Linux Security Advisory : firefox (MDVSA-2011:141)NessusMandriva Local Security Checks
critical
61146Scientific Linux Security Update : thunderbird on SL6.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
critical
61145Scientific Linux Security Update : thunderbird on SL4.x, SL5.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
critical
61144Scientific Linux Security Update : seamonkey on SL4.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
critical
61143Scientific Linux Security Update : firefox on SL4.x, SL5.x, SL6.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
critical
57226SuSE 10 Security Update : mozilla-nss (ZYPP Patch Number 7842) (BEAST)NessusSuSE Local Security Checks
critical
57152SuSE 10 Security Update : Mozilla Firefox (ZYPP Patch Number 7784)NessusSuSE Local Security Checks
critical
57084SuSE 11.1 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 5429)NessusSuSE Local Security Checks
critical
57083SuSE 11.1 Security Update : Mozilla Firefox (SAT Patch Number 5224)NessusSuSE Local Security Checks
critical
56609SuSE 10 Security Update : Mozilla Firefox (ZYPP Patch Number 7783)NessusSuSE Local Security Checks
critical
56395Debian DSA-2317-1 : icedove - several vulnerabilitiesNessusDebian Local Security Checks
critical
56387Ubuntu 11.04 : mozvoikko, ubufox, webfav update (USN-1222-2)NessusUbuntu Local Security Checks
critical
56376Firefox 3.6 < 3.6.23 Multiple Vulnerabilities (Mac OS X)NessusMacOS X Local Security Checks
high
56374Mandriva Linux Security Advisory : mozilla-thunderbird (MDVSA-2011:140)NessusMandriva Local Security Checks
critical
56373Mandriva Linux Security Advisory : firefox (MDVSA-2011:139)NessusMandriva Local Security Checks
critical
56347Ubuntu 11.04 : Firefox vulnerabilities (USN-1222-1)NessusUbuntu Local Security Checks
critical
56340Debian DSA-2313-1 : iceweasel - several vulnerabilitiesNessusDebian Local Security Checks
critical
56339Debian DSA-2312-1 : iceape - several vulnerabilitiesNessusDebian Local Security Checks
critical
56338CentOS 4 : seamonkey (CESA-2011:1344)NessusCentOS Local Security Checks
critical
801241Mozilla Firefox 3.6 < 3.6.23 Multiple VulnerabilitiesLog Correlation EngineWeb Clients
high
6027Mozilla Firefox 3.6 < 3.6.23 Multiple VulnerabilitiesNessus Network MonitorWeb Clients
high
56334Firefox 3.6.x < 3.6.23 Multiple VulnerabilitiesNessusWindows
high
56331Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 / 11.04 : thunderbird vulnerabilities (USN-1213-1)NessusUbuntu Local Security Checks
critical
56330Ubuntu 10.04 LTS / 10.10 : firefox, xulrunner-1.9.2 vulnerabilities (USN-1210-1)NessusUbuntu Local Security Checks
critical
56329RHEL 4 : seamonkey (RHSA-2011:1344)NessusRed Hat Local Security Checks
critical
56328RHEL 4 / 5 : thunderbird (RHSA-2011:1343)NessusRed Hat Local Security Checks
critical
56327RHEL 6 : thunderbird (RHSA-2011:1342)NessusRed Hat Local Security Checks
critical
56326RHEL 4 / 5 / 6 : firefox (RHSA-2011:1341)NessusRed Hat Local Security Checks
critical
56323FreeBSD : Mozilla -- multiple vulnerabilities (1fade8a3-e9e8-11e0-9580-4061862b8c22)NessusFreeBSD Local Security Checks
critical
56312CentOS 4 / 5 : thunderbird (CESA-2011:1343)NessusCentOS Local Security Checks
critical
56311CentOS 4 / 5 : firefox (CESA-2011:1341)NessusCentOS Local Security Checks
critical
55902Firefox < 6.0 Multiple VulnerabilitiesNessusWindows
high
55887Mozilla Thunderbird < 6.0 Multiple VulnerabilitiesNessusWindows
critical
55885SeaMonkey < 2.3.0 Multiple VulnerabilitiesNessusWindows
high