CVE-2010-1173

high

Details

Source: MITRE

Published: 2010-05-07

Updated: 2018-10-10

Type: CWE-20

Risk Information

CVSS v2

Base Score: 7.1

Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C

Impact Score: 6.9

Exploitability Score: 8.6

Severity: HIGH

Vulnerable Software

Configuration 1

OR

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.11.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.12.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.13.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.14.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.15.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.24:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.25:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.26:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.27:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.28:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.29:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.30:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:-rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:-rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:-rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:-rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.31:-rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.32:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.33:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.34:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.35:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.36:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.37:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.38:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.39:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.40:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.41:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.42:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.43:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.44:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.45:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.46:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.47:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.48:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.49:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.50:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.51:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.52:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.53:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.54:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.55:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.56:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.57:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.58:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.59:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.60:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.61:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.16.62:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.17.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.18.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.19.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.20.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.21.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.21:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.22.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.23.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.24.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.13:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.14:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.15:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.16:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.17:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.18:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.19:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.25.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.26.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27:rc9:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.20:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.22:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.23:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.24:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.33:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.34:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.35:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.36:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.27.37:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:git7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.28.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:git1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:rc2_git7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29:rc8-kk:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.29.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30:rc7-git6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.30.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31:rc8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.11:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.31.12:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:git-6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32:rc8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.6:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.7:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.8:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.9:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.32.10:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc1:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc2:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc3:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc4:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc5:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc6:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc7:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33:rc8:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.33.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:*:*:*:*:*:*:*:* versions up to 2.6.33.3 (inclusive)

Tenable Plugins

View all (21 total)

IDNameProductFamilySeverity
89674VMware ESX / ESXi Third-Party Libraries Multiple Vulnerabilities (VMSA-2011-0003) (remote check)NessusMisc.
critical
79507OracleVM 2.2 : kernel (OVMSA-2013-0039)NessusOracleVM Local Security Checks
high
68056Oracle Linux 5 : kernel (ELSA-2010-0504)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
68049Oracle Linux 4 : kernel (ELSA-2010-0474)NessusOracle Linux Local Security Checks
high
60810Scientific Linux Security Update : kernel on SL5.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
high
60802Scientific Linux Security Update : kernel on SL4.x i386/x86_64NessusScientific Linux Local Security Checks
high
59155SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7384)NessusSuSE Local Security Checks
high
53740openSUSE Security Update : kernel (openSUSE-SU-2011:0346-1)NessusSuSE Local Security Checks
high
52971SuSE 10 Security Update : Linux kernel (ZYPP Patch Number 7381)NessusSuSE Local Security Checks
high
51971VMSA-2011-0003 : Third-party component updates for VMware vCenter Server, vCenter Update Manager, ESXi and ESXNessusVMware ESX Local Security Checks
high
51608SuSE 11.1 Security Update : Linux kernel (SAT Patch Numbers 2568 / 2569 / 2570)NessusSuSE Local Security Checks
high
49795Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2010:198)NessusMandriva Local Security Checks
critical
49666Mandriva Linux Security Advisory : kernel (MDVSA-2010:188)NessusMandriva Local Security Checks
critical
48408CentOS 4 : kernel (CESA-2010:0474)NessusCentOS Local Security Checks
high
48253Ubuntu 6.06 LTS / 8.04 LTS / 9.04 / 9.10 / 10.04 LTS : linux, linux-{source-2.6.15,ec2,mvl-dove,ti-omap} vulnerabilities (USN-966-1)NessusUbuntu Local Security Checks
high
47870RHEL 5 : kernel (RHSA-2010:0504)NessusRed Hat Local Security Checks
high
47702CentOS 5 : kernel (CESA-2010:0504)NessusCentOS Local Security Checks
high
47026RHEL 4 : kernel (RHSA-2010:0474)NessusRed Hat Local Security Checks
high
46725Debian DSA-2053-1 : linux-2.6 - privilege escalation/denial of service/information leakNessusDebian Local Security Checks
high
801492CentOS RHSA-2010-0504 Security CheckLog Correlation EngineGeneric
high
801491CentOS RHSA-2010-0474 Security CheckLog Correlation EngineGeneric
high