nessus Plugin Feed 202311062246

Nov 6, 2023, 10:46 PM
modified detection
 • 500546tenable_ot_schneider_CVE-2020-7564.nasl 1.6
 • 500396tenable_ot_schneider_CVE-2020-7563.nasl 1.5
 • 500475tenable_ot_rockwell_CVE-2020-6087.nasl 1.5
 • 500443tenable_ot_rockwell_CVE-2020-6111.nasl 1.4
 • 500456tenable_ot_rockwell_CVE-2021-32926.nasl 1.6
 • 500438tenable_ot_emerson_CVE-2018-14795.nasl 1.5
 • 500415tenable_ot_siemens_CVE-2020-10043.nasl 1.4
 • 500430tenable_ot_siemens_CVE-2020-10038.nasl 1.4
 • 500538tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20596.nasl 1.4
 • 500597tenable_ot_siemens_CVE-2021-27391.nasl 1.5
 • 500550tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20597.nasl 1.4
 • 500572tenable_ot_siemens_CVE-2021-31885.nasl 1.5
 • 500593tenable_ot_siemens_CVE-2021-31345.nasl 1.5
 • 500541tenable_ot_sel_CVE-2017-7928.nasl 1.4
 • 500531tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5675.nasl 1.4
 • 14273ssh_settings.nasl 1.132
 • 33815database_settings.nasl 1.73
 • 500487tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-13238.nasl 1.4
 • 500412tenable_ot_ge_CVE-2019-13524.nasl 1.4
 • 500453tenable_ot_rockwell_CVE-2020-6085.nasl 1.5
 • 500397tenable_ot_emerson_CVE-2018-14793.nasl 1.5
 • 500462tenable_ot_siemens_CVE-2020-15783.nasl 1.6
 • 500399tenable_ot_siemens_CVE-2020-10045.nasl 1.4
 • 500528tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20586.nasl 1.4
 • 500554tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5655.nasl 1.4
 • 500566tenable_ot_abb_CVE-2021-27196.nasl 1.9
 • 500530tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5658.nasl 1.4
 • 500545tenable_ot_siemens_CVE-2021-31882.nasl 1.5
 • 500585tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20591.nasl 1.4
 • 500461tenable_ot_siemens_CVE-2020-10041.nasl 1.5
 • 500527tenable_ot_siemens_CVE-2021-31886.nasl 1.6
 • 500544tenable_ot_siemens_CVE-2021-31889.nasl 1.5
 • 500571tenable_ot_siemens_CVE-2021-31890.nasl 1.5
 • 500485tenable_ot_siemens_CVE-2021-33720.nasl 1.6
 • 500493tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5657.nasl 1.4
 • 500494tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20598.nasl 1.4
 • 500589tenable_ot_siemens_CVE-2021-31884.nasl 1.5
 • 500586tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5654.nasl 1.4
 • 500519tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20600.nasl 1.5
 • 500523tenable_ot_mitsubishi_CVE-2019-10976.nasl 1.4
 • 500561tenable_ot_siemens_CVE-2021-31887.nasl 1.6
 • 500581tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20601.nasl 1.5
 • 10870logins.nasl 1.101
 • 500542tenable_ot_rockwell_CVE-2021-33012.nasl 1.4
 • 500590tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5665.nasl 1.4
 • 500482tenable_ot_siemens_CVE-2020-10044.nasl 1.4
 • 500423tenable_ot_siemens_CVE-2020-15781.nasl 1.5
 • 500385tenable_ot_siemens_CVE-2020-15791.nasl 1.4
 • 500425tenable_ot_siemens_CVE-2020-10037.nasl 1.4
 • 500454tenable_ot_siemens_CVE-2020-15796.nasl 1.4
 • 500495tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5666.nasl 1.4
 • 500563tenable_ot_siemens_CVE-2021-31883.nasl 1.5
 • 500515tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20592.nasl 1.5
 • 500575tenable_ot_siemens_CVE-2021-37172.nasl 1.4
 • 500584tenable_ot_siemens_CVE-2021-31881.nasl 1.5
 • 500533tenable_ot_siemens_CVE-2020-28400.nasl 1.6
 • 500500tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5653.nasl 1.4
 • 500547tenable_ot_siemens_CVE-2021-31346.nasl 1.5
 • 500564tenable_ot_siemens_CVE-2021-31888.nasl 1.5
 • 500501tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5594.nasl 1.4
 • 500582tenable_ot_siemens_CVE-2021-37206.nasl 1.4
 • 500409tenable_ot_siemens_CVE-2020-10042.nasl 1.5
 • 500451tenable_ot_rockwell_CVE-2021-22681.nasl 1.6
 • 500437tenable_ot_rockwell_CVE-2020-6086.nasl 1.5
 • 500414tenable_ot_siemens_CVE-2020-10039.nasl 1.4
 • 500407tenable_ot_siemens_CVE-2019-13939.nasl 1.4
 • 500429tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-16226.nasl 1.5
 • 500558tenable_ot_schneider_CVE-2021-22779.nasl 1.5
 • 500588tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-16850.nasl 1.4
 • 500601tenable_ot_siemens_CVE-2021-31344.nasl 1.5
 • 500537tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5656.nasl 1.4
 • 500549tenable_ot_mitsubishi_CVE-2020-5668.nasl 1.4
 • 500552tenable_ot_schneider_CVE-2018-7795.nasl 1.5
 • 500513tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20590.nasl 1.6
 • 500576tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20594.nasl 1.4
 • 500577tenable_ot_mitsubishi_CVE-2021-20599.nasl 1.4
 • 500574tenable_ot_siemens_CVE-2021-33719.nasl 1.5
new
 • 184527oraclelinux_ELSA-2023-12971.nasl 1.0